Egoizam

 In citati

Egoist će u nama
uvijek vidjeti samo
svoj interes,
ali nikada zajednički.

Recommended Posts
Kontaktirajte nas

Pošaljite nam mail i odgovorit ćemo u najkraćem roku!

MaterijalizamZavist