Tragajmo za ljudima koji nam žele sreću

 In citati

Ima ljudi koji se više raduju
tuđoj nesreći nego svojoj sreći.
U stalnoj su potrazi za
nečijim suzama.
One su njihov eliksir života.
Tragajmo za ljudima
koji nam žele sreću.
Izbjegavajmo ljude
koje ispunjava naša tuga

Recommended Posts
Kontaktirajte nas

Pošaljite nam mail i odgovorit ćemo u najkraćem roku!

MedaljaElia Pekica Pagon Pekica.com